skip to Main Content

3. SOUČASNÁ SITUACE (KVĚTEN 2013)

Čeho si můžeme povšimnout v současné době, kdy medicína používá mikrochirurgii a začíná používat malé „elektronické pilulky“, které snímají vnitřní prostřední našeho organismu (co se tohoto tématu týče, navštivte stránku http://www.givenimaging.com, kde dostanete informace o tzv. „pilulkové kameře“, „PillCam“), v době, kdy se stále více mluví o „nanotechnologii“ (technologie, která je miniaturizována na mikroskopickou anebo dokonce molekulární škálu), kdy jsou abortivní pilulky volně prodejné v lékárnách, kdy se používají antikoncepční implantáty a kdy se provádějí genetické experimenty na embryích, kdy se začaly provádět experimenty s klonováním, kdy se masově prodávají mobilní telefony (jejichž vlny a frekvence jsou pro zdraví nebezpečné)?

Především jsme postupně vedeni k tomu, abychom přijímali čárkové kódy, pak mikročipy na kartách (smart karty, bankovní karty, kreditní karty, karty sociálního zabezpečení, občanské průkazy), a nakonec i mikročipové implantáty, které jsou dávány pod kůži zvířat a nazývají se transpondéry. V některých zemích se čipové implantáty pro zvířata staly povinnými.

Otázkou je, co bude dalším krokem.

Nyní máme orientační a lokalizační systémy, které fungují díky družicím (včetně například reléových antén a GPS – Global Positioning System /Globální polohový systém/).

Naše objevy týkající se chemických, bakteriologických nebo jaderných zbraní pokročily.

Vládní systémy a jejich instituce překročily národní koncepci a jsou stále více založeny na mezinárodních skupinách (OSN, WTO, OECD, MMF, Světová banka atd.), a tyto mezinárodní skupiny zase více a více přecházejí do světových organizací.

Ekonomika ovlivňuje spoustu věcí a přeměňuje se na globalizaci s hegemonií nadnárodních společností, jejichž moc a kapitály jsou tak důležité, že jsou někdy větší než společnosti některých zemí.

Sdělovací prostředky mají obrovský dopad na obyvatelstvo, ale často skrývají, překrucují nebo cenzurují životně důležité informace; systémy přenosu dat a informační systémy jsou rychlejší než kdykoli předtím.

Ale co je na mikročipech zlé?

Dnes je mikročip součástí něčeho, co se nazývá RFID technologie (rádio-frekvenční identifikační zařízení) nebo ICT implantáty (implantáty internetových a komunikačních technologií).

Již jsme pokročili od podkožních čipů a směřujeme k ještě větším hrůzám a nelidskostem v podobě neurálních a mozkových čipů!

Hovoříme-li o podkožním čipu pro lidi … jak dnes funguje?

Tento čip se různí velikostí a je o něco větší nebo menší než zrnko rýže. Je obvykle implantován za místního umrtvení pomocí injekční stříkačky, v jejíž jehle je RFID implantát. Čip je téměř vždy pasivní. Pokud se ručním scannerem přejede přes místo, kde byl čip implantován, čip se „probudí“ a vydá informaci: v tomto případě unikátní 16místné číslo. Když se pak připojíme na speciální webovou stránku, která obsahuje centralizovanou databázi, a zadáme 16místné číslo, dostaneme přístup k souboru implantované osoby. Bez této centrální databáze je systém nepoužitelný, alespoň v současné době…

Od konce roku 2002 si může každý občan USA pořídit mikročipový implantát za „skromnou“ sumu 200 dolarů (+ měsíční poplatek)! Společnost ADS (Applied Digital Solutions Inc.) byla prostřednictvím své dceřinné společnosti Verichip Corporation roku 2004 oprávněna americkým Úřadem pro potraviny a léčiva (American Food and Drug Administration – FDA) uvést na trh svůj revoluční mikročipový implantát pro lidi. Schválení FDA na tento podkožní čip můžete nalézt zde: http://www.mediafire.com/?mqjrmgkzozi.

Potom se VeriChip Corporation stala VeriTeQ, takže tento čipový implantát je nyní na trhu pod hlavičkou VeriTeQ. Pokud si myslíte, že se jedná o podvod, podívejte se na tuto webovou stránku: http://www.veriteqcorp.com/index.html.

Můžete si pomyslet: „Ale kde je problém? Vždyť přece tito dobří lidé se rozhodli být očipováni naprosto svobodně!?“

Problém je zde: Lidé nemají všechny informace, aby mohli učinit informované rozhodnutí, a propaganda v hromadných sdělovacích prostředcích jim předkládá pouze tzv. „pozitivní“ aspekty implantátů. Nebezpečí je vždy skryto nebo minimalizováno. Kromě toho existují návrhy zákonů, které prošly americkým Kongresem a které umožní injekční aplikaci mikročipů dětem od narození k tzv. „identifikačním účelům“. Kromě toho prezident USA má podle § 100 zákona z roku 1986 o kontrole migrace pravomoc stanovit JAKÝKOLI druh identifikace, který bude považovat za nutný (včetně podkožních mikročipů). Mikročipový implantát se používal již během války v Perském zálivu v srpnu 1990. Byl testován na vojácích, vládních úřednících a zaměstnancích některých společností.
PODKOŽNÍ MIKROČIP UŽ ZAČAL BÝT ZAVÁDĚN A STÁVÁ SE POVINNÝM! MEXIKO ROZHODLO, ŽE PRACUJÍCÍ A TURISTÉ Z GUATEMALY A BELIZE BUDOU OD BŘEZNA 2008 ČIPOVÁNI! A TO JE JENOM ZAČÁTEK… NEBEZPEČÍ JE REÁLNÉ A UŽ JE ZDE. JE NA ČASE, ABYCHOM RADIKÁLNĚ ZAREAGOVALI, ABY SE MIKROČIPY STALY NELEGÁLNÍMI A BYLY ÚPLNĚ ZAKÁZÁNY!
A CO JE JEŠTĚ HORŠÍ: V LEDNU 2008 VLÁDA ANGLIE ROZHODLA O ČIPOVÁNÍ VĚZŇŮ. I ZDE BUDE ČIPOVÁNÍ POVINNÉ. A TO SE DĚJE ZDE, V EVROPĚ!

A zde je další část problému: obdrželi jsme velmi závažnou informaci: RFID MIKROČIPY JSOU RAKOVINOTVORNÉ! Bylo to zjištěno v rámci několika vědeckých výzkumů prováděných na laboratorních zvířatech (krysy, myši a psy). U těchto zvířat došlo k rozvoji zhoubných nádorů přímo v místě, kde byl mikročip implantován, a v jeho okolí. Většina zvířat v následku toho uhynula. Americká organizace Caspian vydala zprávu o 52 stranách týkající se těchto vědeckých experimentech na laboratorních zvířatech. Tato zpráva prokazuje, že rakovinotvorná vlastnost RFID implantátů je fakt a skutečnost. Zprávu je možno si přečíst a stáhnout na http://www.antichips.com/cancer/albrecht-microchip-cancer-full-paper.pdf. Na základě této zprávy organizace Caspian vyzývala k naprostému odmítnutí RFID čipů pro lidi a také k zakázání povinné čipování zvířat i domácích zvířat. Víme, proč jsou tyto implantáty rakovinotvorné: radiofrekvenční vlny, které jsou užívány v každém RFID zařízení, narušují řetězce DNA v buňkách, umožňují mutaci buněk a rozvoj nádorů.

Další problém je ten, že lidé, kteří se nechávají očipovat, si často nejsou vědomi velikého rizika, které pro člověka představují podkožní mikročipové implantáty. Než se nechají očipovat, jsou jim podávány pouze tzv. „výhody“.

Bývalý generální prokurátor USA (který je zároveň generálem armády), John Ashcroft, dovolil zakládání „internačních táborů pro civilisty“. Na americké půdě jsou nyní stovky těchto táborů a říká se jim FEMA tábory. Ve videu pod názvem „Gulag USA“ bylo dokázáno, že tyto tábory jsou plné mučících zařízení, ale také je zde plánováno používat zařízení k implantaci podkožních mikročipů vězňům. Během druhé světové války nacisté „značkovali“ vězně při vstupu do táborů tetováním, dnes, v USA, v táborech pro civilisty, budou označovat vězně (civilisty!) podkožním mikročipem, aby je mohli identifikovat a slídit za každým jejich pohybem.

Ještě děsivější informace: Nezávislý tisk USA varoval veřejnost ohledně existence projektu, který zavede povinné čipování bezdomovců v 5 státech USA, včetně New Yorku a Californie. To znamená, že mikročip se stane povinným počínaje od nejslabších částí společnosti. Pod touto záminkou jsou bezdomovci směšováni se zločinci (bezdomovci „jsou lehce kriminalizováni“)!

V říjnu 2004 americký úřad pro potraviny a léčiva (FDA je úřední orgán, jehož úkolem je zkoumat všechny léky a zdravotnické prostředky, a pro americký trh je schválit nebo odmítnout) vydal schválení na použití podkožního čipu RFID pod názvem „VeriChip“ „pro lékařské účely“ v amerických nemocnicích, a to i přesto, že FDA věděl, že tento odporný implantát představuje nebezpečí pro lidské zdraví (viz kapitola 5: Skutečná nebezpečí podkožního mikročipu).

Otázka: Kdo se během svého života alespoň jednou neocitl v nemocnici? Pokud se začnou čipovat nemocní lidé v nemocnicích kvůli tzv. „lékařskému sledování“, celá populace bude dříve či později očipována!

Americký úřad pro potraviny a léčiva definitivně klasifikoval mikročip jako „zdravotnický prostředek II. třídy vyžadující speciální ovládací prvky“.

Američtí intelektuálové a výkonní ředitelé se také začali nechávat čipovat.

V současné době se v amerických nemocnicích stále více a více používají čipy, přestože jsou rakovinotvorné! Například Boston-based Beth Israel Deaconess Medical Center umístnilo ve své pohotovosti scannery a čtecí zařízení a je připraveno čipovat pacienty. STOVKY amerických nemocnic a lékařských zařízení už přijaly mikročipové implantáty.

Po různých státech v Americe jezdí autobus „Chipmobile“ a jeho posádka se snaží povzbudit lidi, aby se nechávali očipovat. A když najdou místo, kde je dostatečné množství neinformovaných lidí, kteří projeví zájem o očipování, lidé z Verichip corporation tam vybudují své centrum, a tak šíří čipy a svůj vliv.

Další znepokojující zprávy z USA: Bývalý guvernér Wisconsinu a ex-sekretář amerického ministerstva zdravotnictví a sociálních služeb za George Bushe, Tommy Tomphson, se stal členem představenstva Applied Digital Solutions Inc. (ADS je mateřská společnost PositiveID, dříve známou jako VeriChip Corp.) a přislíbil, že se velmi brzy nechá očipovat. Tento zlověstný člověk se účastnil amerických prezidentských voleb roku 2008 a až dodnes odmítal nechat se očipovat – pravděpodobně ho odradila nebezpečí spojená s čipem. ALE NEJSTRAŠNĚJŠÍ JE, ŽE V ČERVENCI 2005 PODAL NÁVRH ZÁKONA, KTERÝ, POKUD BUDE PŘIJAT, UMOŽNÍ OČIPOVÁNÍ VŠECH OBČANŮ USA.

V září 2005 po řádění hurikánu „Katrina“ Verichip corporation očipovala ostatky těl obětí tohoto strašného přírodního živlu. Další bezplatná reklama na lůzu z VeriChip Corp.! Kromě toho některé zásoby mikročipů byly vyrobeny v Louisianě a Mississippi – „jen pro případ dalších přírodních katastrof“.

OBČANÉ SPOJENÝCH STÁTŮ JSOU NYNÍ OHROŽENI HROMADNÝM ČIPOVÁNÍM PROSTŘEDNICTVÍM PRÁVNÍHO DOKUMENTU: ZÁKON HR 4872 („Zákon o sladění zdravotní péče a vzdělání“), který lze stáhnout na následujících odkazech:

http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/BILLS-111hr4872rh/pdf/BILLS-111hr4872rh.pdf (oficiální zdroj)

http://housedocs.house.gov/rules/hr4872/111_hr4872_reported.pdf (oficiální zdroj)

http://www.mediafire.com/view/?jyo2s33kuuhnve9

 

Na stránkách 2056 a 2057 tohoto zákona o 2310 stránkách, se píše o vytvoření „Národního registru zdravotnických prostředků“, a také si zde můžeme všimnout zmínky o „zdravotnickém prostředku II. třídy, který je implantabilní, život udržující nebo podporující.“

§ 2521. Národní registr zdravotnických prostředků.

(a) Registr.

(1) Všeobecně: § 519 federálního zákona pro potraviny, léčiva a kosmetické přípravky (21 USC 360i) se mění:

(A) přemístit odstavec (g) jako odstavec (h), a

(B) za odstavec (f) vložit následující:

Národní registr zdravotnických prostředků

(g) (1) Státní sekretář zřídí Národní registr zdravotnických prostředků (v tomto paragrafu jen „registr“) s cílem usnadnit analýzu poprodejní bezpečnosti a výsledných údajů každého zařízení, které-

(A) je nebo bylo použito u pacienta nebo v něm a

(B) je: (i) zdravotnickým prostředkem III. třídy (ii) prostředkem II. třídy, který je implantabilní, život udržující nebo podporující.

(2) Při vytváření registru musí státní sekretář po konzultaci s komisařem pro potraviny a léčiva, správcem Center pro zdravotní péče o starší a potřebné osoby (Centers for Medicare & Medicaid Services), s vedoucím Úřadu národního koordinátora pro zdravotnickou informační technologii a sekretářem pro záležitosti veteránů určit nejlepší způsoby jak-

(A) začlenit do registru, v souladu s odstavcem (f), odpovídající informace K IDENTIFIKACI každého zařízení popsaného v bodu (1) podle typu, modelu a sériového čísla nebo jiného jedinečného identifikátoru;

(B) legalizovat metody pro analýzu bezpečnosti pacientů a výsledných údajů z více zdrojů a pro propojení těchto údajů s informacemi obsaženými v registru, jak je popsáno v odstavci (A), v možné míře zahrnout využití

(i) údajů poskytnutých sekretariátu podle jiných ustanovení této kapitoly; a

(ii) informací z veřejných a soukromých zdrojů uvedených v bodu (3);

 

Připomínáme, že například implantát VeriChip byl rozhodně uznán americkým úřadem pro potraviny a léčiva jako „zdravotnický prostředek II. třídy“ (srov. http://www.accessdata.fda.gov/cdrh_docs/pdf3/k033440.pdf a http://www.mediafire.com/view/?mfy0cycybx6pfmu)!

V květnu 2006 tehdejší kolumbijský prezident Uribe navrhl, aby všichni kolumbijští pracovníci, kteří opouští Kolumbii na sezónní práci v USA, BYLI OČIPOVÁNI, aby se zajistilo, že se skutečně vrátí do Kolumbie, a popřípadě BYLO MOŽNÉ JE NAJÍT A VYPÁTRAT v případě, že by chtěli zůstat v USA nelegálně. Mexiko zavedlo od března 2008 povinné čipování pracovníků a turistů z Guatemaly a Belize.
USA tento koncept přejalo, a nyní se hovoří o ČIPOVÁNÍ IMIGRANTŮ, KTEŘÍ PŘICHÁZEJÍ ZA PRACÍ, „aby se zajistilo, že se vrátí do své země a nezůstanou v USA jako ilegální imigranti“.
Na cestě do Kongresu je návrh na povinné ČIPOVÁNÍ VŠECH ZAMĚSTNANCŮ AMERICKÝCH LETIŠŤ. Po 11. září 2001 byla zavedena paranoidní bezpečnostní „protiteroristická opatření“, která vedla k takzvané nutnosti kontrolovat a sledovat všechny členy letištního personálu.
K PRVNÍMU MASOVÉMU ČIPOVÁNÍ BEZ OSOBNÍHO SOUHLASU ČIPOVANÉHO ČLOVĚKA (to znamená POVINNÉ čipování!), DOŠLO V KVĚTNU 2007 NA 200 PACIENTECH S ALZHEIMEROVOU CHOROBOU v infekčním „pečovatelském“ centru pod názvem „Alzheimer’s Community Care“, ve West Palm Beach na Floridě (viz http://healthinformationtech.blogspot.be/2007/11/free-microchips-to-alzheimers-patients.html). Protože někteří pacienti nebyli duševně schopni čipový implantát vědomě přijmout nebo odmítnout, členové jejich rodin ROZHODLI ZA NĚ.

Navzdory protestům proti skandální „péči“ tohoto centra (které je vedeno skutečnými nacisty) bylo rozhodnuto, že 200 pacientů s Alzheimerovou nemocí bude očipováno.

Avšak USA není jedinou zemí pustošenou mikročipy. Už nyní můžeme říct, že VŠECHNY ČÁSTI SVĚTA jsou stiženy touto strašnou pohromou.

Podívejte se, co přijde dál …

Není to tak dlouho, co Applied Digital Solutions (nechvalně známá mateřská společnost, která obchoduje s podkožními mikročipy pro lidi) podepsala s dalšími zeměmi obchodní dohody o dodávce „VeriChip“. Takže Mexiko, Jižní Korea, Venezuela, Argentina, Kolumbie, Karibské ostrovy, Dominikánská republika, Puerto Rico, Paraguay, Uruguay, Brazílie, Chile, Střední Amerika a Jižní Afrika byly během pár měsíců kontaminovány mikročipovými implantáty. V Mexiku a Brazílii, jsou už dokonce čipovány některé děti! Generální prokurátor Mexika si nechal implantovat verichip spolu s některými ze svých zaměstnanců.

Malajsie koupila mikročipy různých značek, jiné značky než od Applied Digital Solutions (ADS), které mohou být používány pro různé účely, včetně podkožního použití k lokalizaci a identifikaci lidí.

Malajsie také přijala verichip/Health Link, a některé asijské země podepsaly s ADS dohodu na dobu tří let ohledně zakoupení a distribuce minimálně 65825 verichipů/Health Links a 4687 scannerů. Jedná se o Indonézii, Thajsko a Jižní Koreu.

Kanada byla také zamořena skrze Britskou Kolumbii. Applied Digital Solutions podala společnosti v britské Columbii nabídku, že ji koupí. Tato společnost se nazývá EXI Wireless Inc. Tímto nákupem Verichip Corporation získala zhruba 200 maloobchodníků a distributorů. Účel, o němž se otevřeně hovoří, je v největší možné míře šířit a distribuovat verichip v amerických a kanadských nemocnicích.

Afrika, Singapur, Thaiwan a Saudská Arábie již mají také svého autorizovaného distributora společností Verichip a PositiveID.

V listopadu 2003 učinil šéf ADS na veletrhu bezpečnostních zařízení v Paříží senzační prohlášení, když odhalil, že verichip může být „jedinečným prostředkem ochrany“ a že MŮŽE DOKONCE VÉST K BEZHOTOVOSTNÍ SPOLEČNOSTI. Takže se zdá, že cílem podkožních mikročipů pro lidi je zavedení světové měny. Potvrzuje se tak to, před čím Dr. Carl Sanders varoval.

Po zemětřeseních a tsunami, která zpustošila Asii na konci roku 2004, byly některé mrtvoly „očipovány“ pro pozdější identifikaci, a také aby „se zabránilo epidemiím“, a aby rodiny pozůstalých, které utrpěly těžkou ránu, netrpěly ještě víc při vědomí, že jeden z nich by měl „odpočívat v anonymním hrobě“. Tyto argumenty jsou ve skutečnosti humanistické nebo lékařské záminky, které mají veřejnému mínění tyto čipy představit jako „užitečné“, „vhodné“ a „nevyhnutelné“. K čipování mrtvol, jak už bylo uvedeno, došlo také v USA po hurikánu Katrina.

Co se týče Evropy, Applied Digital Solution našli distributora… ve Španělsku (kde se teroristické útoky odehrály v březnu 2004. Je to „náhoda“?); ve Spojeném království (velkém příteli USA) bylo rozhodnuto o následování hnutí celosvětové diktatury, protože ADS, prostřednictvím své plně vlastněné dceřiné společnosti VeriChip Corp., podepsala obchodní dohodu s londýnskou společností Surge IT Solutions ohledně distribuce verichipů: bylo objednáno 9000 podkožních mikročipů pro lidi a 110 scannerů.

V některých britských nemocnicích už začali čipovat pacienty (stejně jako v USA, navzdory tomu, že tyto čipy jsou rakovinotvorné!) a musíme poznamenat, že Velká Británie je JEDINOU evropskou zemí, která používá a implantuje dva různé podkožní mikročipy pro lidi. Jedná se o verichip od Verichip Corporation a ID100IH od společnosti Trovan.

Švýcarsko a Rusko se také připojilo k „mikročipovým zemím“ a objednalo určitou dodávku mikročpiových implantátů verichip a scannerů. Holandsko,Itálie a Německo byly také zasaženy a novým cílem je Francie. Takže Evropa nebyla ušetřena a podkožní mikročipy pro lidi se již objevily na evropské půdě.

NA VÍCE NEŽ 30 ZEMÍ PO CELÉM SVĚTĚ (VČETNĚ EVROPSKÝCH ZEMÍ) UŽ DOLEHLA METLA MIKROČIPŮ. To vše svědčí o „globálním plánu“, který Carl Sanders odsoudil již dávno!
V Barceloně ve Španělsku je noční klub pod názvem Baja Beach Club, který používá veričip jako „ELEKTRONICKOU PENĚŽENKU“ pro své stálé zákazníky a VIP členy. Vlastník nočního klubu povzbuzuje lidi, aby se nechali očipovat. Od června 2004 je veričip nabízen také v Baja Beach Club v Rotterdamu v Holandsku. Dokonce se mluvilo o novém Baja Beach Clubu v Kolíně, v Německu, kde by měl být verichip také nabízen. Bar v Glasgow, zvaný Bar Soba, (nezapomeňme, že Spojené království má svého oficiálního distributora verichipů) také nabízí verichip svým pravidelným návštěvníkům a jeho šéf se také nechal očipovat, jaká „náhoda“, … v Baja Beach Clubu v Barceloně!

Někteří fanoušci nových technologií v USA a Spojeném království se nechávají čipovat, někdy dokonce i mikročipy, které jsou určeny pro zvířata (!), aby se jim automaticky otevíraly dveře nebo odemykal počítač bez používání hesla (ano, zdá se, že lenost se stává strašnou chorobou)… avšak nevěnují pozornost a ani si neuvědomují strašné riziko a nebezpečí těchto čipů.

Může se verichip stát záležitostí módy? Všechno směřuje k tomu, aby se to tak stalo…

V Itálii byl verichip/Health Link zaveden v dubnu 2004 v nemocnici v Římě a v květnu roku 2005 získal ocenění.

Ve Francii po vlnách abnormálních teplot, které způsobily smrt stovek starých lidí, se vláda postarala o to, aby staří lidé, kteří žijí v domovech s pečovatelskou službou, měli RFID náramek nebo … verichipový implantát. Verichip Corporation chtěla najít do konce roku 2005 distributora pro Francii.

Vývoj transponderů (podkožních mikročipů) pro zvířata a identifikačních karet obsahujících čipy – převážně jako důsledek takzvané „hrozby terorismu“, která nás prý všechny ohrožuje, ale je pouhou záminkou – jsou jen dalším krokem, který nás vede k čipovým implantátům, a ukazuje, že my lidé půjdeme velmi brzy tou samou cestou jako (očipovaná) zvířata, tím spíše nyní, kdy podkožní mikročipy pro lidi už jsou na naší evropské půdě.

Na konci roku 2009 podlá VeriChip Corporation, ve snaze lépe zamést stopy a obnovit dobrou pověst, přejmenovala svůj čip na „Health Link“ (je to hanba, zvláště když víte, že RFID čipy způsobují rakovinu a rozhodně nejsou „zdravé“!). V listopadu 2009 jsme se dozvěděli, že VeriChip Corporation se spojila se společností s názvem Steel Vault Corporation (společnost, která se zabývá … kreditním monitoringem – tak se pomalu dostáváme k finančním aplikacím – a prevencí krádeží identity) A POKUSILA SE ZÍSKAT DOBROU POVĚST přejmenováním se na „POSITIVE ID“ („pozitivní identita“, naprosto nepravdivý a zavádějící název, protože identifikace navrhovaná touto společností vlastně znamená otroctví, zničení vašeho zdraví a absolutní kontrolu, což rozhodně není pozitivní)! Poslední společností, která byla vytvořena v tomto ďábelském konsorciu, nese název VeriTeQ (viz http://www.veriteqcorp.com/index.html). Všechny tyto společnosti pracují na podkožním RFID čipu, nebo systémech, které s ním mohou být spojeny.

Zločinci z VeriChip / VeriTeQ se také POKUSILI DO EVROPY PRODAT SVÉ KARCINOGENNÍ PODKOŽNÍ MIKROČIPY – KTERÉ UMOŽŇUJÍ ŘÍZENÍ CHOVÁNÍ – BĚHEM SVĚTOVÉHO MEZINÁRODNÍHO KONGRESU O IDENTIFIKACI, KTERÝ SE KONAL 3-5. LISTOPADU 2009 V MILÁNĚ! Takže toto konsorcium se snaží globalizovat čip a dobýt evropský trh (viz http://www.blacklistednews.com/?news_id=6137)! Hrozba je blíž, než kdykoli předtím…

Před několika lety, v roce 2005, „Evropská skupina pro etiku ve vědě a nových technologiích“ poskytla Evropské komisi zprávu o „implantátech“ ICT (ICT = informační a komunikační technologie), jejichž součástí je i podkožní mikročip (srov. http://www.mediafire.com/?t0zjljzddny).

V této zprávě „etická“ skupina uznává nebezpečí implantátu, jednak co se týče porušení soukromí, ale také co se týče „lidské identity“ a „individuální subjektivity“ (takže vliv těchto implantátů na svobodu vůle a kontrolu chování je uznán!). Jenže tato „etická“ skupina také uznává „prospěšné“ užívání mikročipu na medicínském poli. A co se týče jiných oblastí, má za to, že pokud je zákonodárce v situaci, kdy je nucen používat technologii za pro STÁLÝ DOHLED nebo i něco více (tento druh extrémní situace se však samozřejmě ve zprávě nerozvádí ani nepopisuje) – mělo by být použití tohoto druhu implantátu dovoleno!

Tato zpráva hovoří také o MOZKOVÝCH IMPLANTÁTECH a o „vylepšení člověka“ zejména ve vztahu k těm osobám, které mají lehké genetické vady, nemoci nebo nedostatečnosti či jiné abnormality, které nejsou na první pohled viditelné. Ocitáme se tedy znovu v nacistické éře s její groteskní teorií nadčlověka a s ničením slabých, handicapovaných atd.?
G29 (poradní výbor Evropské komise) vydal zprávu ohledně RFID. Tato zpráva v zásadě uznává, že RFID ohrožuje soukromí, ALE DOPORUČUJE, ABY NEBYLA PŘIJÍMÁNA ŽÁDNÁ OPATŘENÍ NEBO OMEZENÍ PŘEDTÍM, NEŽ DOJDE K JEHO ZNEUŽITÍ.

Evropská komise přijala rozhodnutí nestanovovat ŽÁDNÉ OMEZENÍ, co se týče RFID technologií. Obává se, že tato regulace by mohla ohrozit obrovské ZISKY, které jsou plánovány na průmyslové úrovni! Problémem je, že RFID je technologie zabíjející svobodu! Zdá se, že Evropská komise už se rozhodla mezi svobodou evropských občanů a zisky z podniků. A toto její rozhodnutí poškodí práva a svobody evropských občanů!
Takže Evropa je více než kdykoli předtím ohrožena ztrátou svobod a touto hyper-nebezpečnou technologií.
Důležitá otázka: Je podkožní čip společnosti Applied Digital Solutions/VeriChip Corp./PositiveID/VeriTeQ JEDINÝM mikročipovým implantátem pro lidi?
Ne, rozhodně ne.
Jakoukoli ideu (dobrou i špatnou), která vynáší peníze na potenciálně velmi šťavnatém trhu, často následuje několik konkurujících společností (bez ohledu na jakoukoli morálku či etiku). Takže v současné době můžeme vidět další koncerny vyrábějící čipy, které přejaly ty zatracené mikročipové implantáty pro lidi!
Například evropská společnost TROVAN také obchoduje s podkožními mikročipy (viz http://www.eie-korea.com/pdf/ID100IH.pdf či http://www.mediafire.com/?nn1tmiywezx). Existují dva modely implantátu – Trovan ID 100 IH a Trovan ID 100 IH/A. Rozdíl mezi těmito dvěma modely není specifikován, ale pravděpodobně je jeden z nich „pasivní“ a druhý „aktivní“ model.

Nejhorší je, že Trovan má již mnoho distributorů a jeho výrobky jsou používány 60 vládními orgány (cf. http://www.trovan.com/Company/Company.html) a desítkami zemí po celém světě: (k 7. květnu 2013) Austrálie, Benelux (Belgie, Nizozemsko a Lucembursko), Brazílie, Bulharsko, Kanada, Čína, Chile, Kolumbie, Kostarika, Česká republika, Německo, Řecko, Ekvádor, Egypt, Guatemala, Dominikánská republika, Indie, Írán, Japonsko, Korea, Kazachstán, Malajsie, Litva, Mexiko, Nový Zéland, Polsko, Peru, Katar, Rumunsko, Srbsko, Singapur, Slovensko, Slovinsko, Jižní Afrika, Španělsko, Portugalsko, Tchaj-wan, Turecko, Srí Lanka, Ukrajina, Spojené arabské emiráty, Trinidad a Tobago, svatý Vincenc, Barbados, Grenada, Jamajka, Spojené království a (samozřejmě) USA již má autorizovaného distributora společnosti Trovan (viz http://www.trovan.com/contacts.html)!

Malajsijský mikročip, který může být, mimo jiné, implantován lidem pod kůži, je vyráběn společností FEC Inc (http://www.fecinc.co.jp/).

A samozřejmě, nebezpečí všech těchto podkožních mikročipů jsou stejná, stejně jako možné aplikace a četná rizika!

V Belgii v červnu 2006 po unesení a vraždě dvou malých děvčátek Stacy a Natálie, z nichž jedna byla i znásilněna, podal belgický poslanec, neurochirurg pan Brotchi, návrh zákona, aby byly pedofilům a sexuálním násilníkům implantovány velmi nebezpečné podkožní mikročipy (viz http://www.indymedia.be/index.html%3Fq=node%252F3390.html a http://archives.lesoir.be/justice-deux-nouvelles-propositions-de-loi-du-mr-pour_t-20061201-007A6Z.html?queryand=%22brotchi%22+%2B%22puce%22&firstHit=0&by=10&when=-1&begYear=1989&begMonth=01&begDay=01&endYear=2013&endMonth=05&endDay=06&sort=datedesc&rub=TOUT&pos=4&all=6&nav=1)!

Tento návrh je v současné době zmrazen, a pravděpodobně čeká na „tání“, aby vstoupil v platnost!

Zde se opět působilo na city lidí a zločin byl použit jako záminka a ospravedlnění pro zavedení čipů. Je to začátek dlouhého seznamu a oné šikmé plochy, která vede k tyranii. Pak budou všichni zločinci, narušitelé zákona a nakonec i všichni občané očipováni podkožními, neurálními a mozkovými čipy, které umožní kontrolu myšlení. Belgický poslanec Jacques BROTCHI již připustil, v rozhovoru pro vydání „Le Vif / L’Express“ z 28 července 2006, že „tyto implantáty budou vyvinuty v oblasti zdraví a bezpečnosti“. Takže cílem nejsou jen zločinci, ale CELÁ POPULACE! Spojené království má také takový plán na čipování pedofilů …

 

Podívejme se teď na neurální a mozkové čipy.

Back To Top