skip to Main Content

4. NEURÁLNÍ ČIPY, MOZKOVÉ ČIPY A „BRAIN MACHINE INTERFACE PROGRAM“

Musíme se také zmínit o existenci NEURÁLNÍCH A MOZKOVÝCH ČIPŮ, které jsou implantovány přímo do nervů nebo do mozku. Můžeme zde hovořit o „brain machine interface program“ – zařízení umožňující přenos signálů z mozku do počítače. Jedná se o projekt, který byl vytvořen agenturou DARPA (agentura Ministerstva obrany USA). Můžeme sem zahrnout i „Activa Parkinson’s Control Therapy“ od společnosti Medtronic nebo systémy „Braingate“ a „NeuroPort“ od společnosti Cyberkinetics. Také můžeme vzpomenout velmi nebezpečný mozkový čip MMEA (Multiple Micro Electrodes Array). Samozřejmě, tyto čipy umožňují TOTÁLNÍ kontrolu myšlení, chování a emocí. Mohou také vyvolat v ubohém člověku, jemuž byly implantovány, pocity radosti nebo… BOLESTI podle vůle toho, kdo vysílá signály ze základny! Tyto čipy jsou nejen účinným prostředkem kontroly populace, ale také strašnou a nebezpečnou ZBRANÍ!

Tyto neurální a mozkové čipy již byly používány ve Francii a Belgii pro pacienty s Alzheimerovou nebo Parkinsonovou nemocí, aby potlačily některé symptomy těchto nemocí (je potřeba si uvědomit, že tyto čipy V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ neléčí, jen potlačují nežádoucí symptomy!).

Zastavme se u nelidského projektu agentury DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency), který chce svázat lidskou mysl a tělo prostřednictvím mozkového čipu. Tento projekt je založen na mikročipech implantovaných do mozku, do nervů, na neurony nebo na měkké tkáně těla (!). Nazývá se „Brain Machine Interface Program“. Díky OBOUSMĚRNÝM MOZKOVÝM ČIPŮM, které fungují jako „dálkové ovládání“, umožňuje totální kontrolu zvířat nebo lidí (něco jako auta ovládaná na dálku!), jimž byl mozkový čip implantován. Tato neslavná metoda se také stala základem pro rozvoj „telepatie“ a „telekineze“ (= transhumanistické „vylepšení“ lidských schopností) skrze tyto čipy, které působí jako relé.
Ve skutečnosti tento objev umožňuje člověku působit na okolní svět díky mikročipům a mikroelektrodám. ALE TAKÉ UMOŽŇUJE „VNĚJŠÍMU“ ZDROJI, ABY PŮSOBIL NA JEDNOTLIVCE A KONTROLOVAL HO!

DÍKY TOMUTO TECHNOLOGICKÉMU HORORU UŽ NEBUDETE MÍT ŽÁDNOU SVOBODU JEDNÁNÍ, KONTROLU NAD SEBOU, VČETNĚ MYŠLENEK NEBO POHYBŮ! Z ČLOVĚKA SE STÁVÁ LOUTKA, ZOMBIE, A JEHO POHYBY, EMOCE ATD. ŘÍDÍ VNĚJŠÍ OKOLÍ! A když vezmeme v úvahu velmi jemné, citlivé části těla, ve kterých je toto zařízení umístěno (neurony v mozku nebo nervy), odstranění tohoto implantátu bude velmi nebezpečné, bude vyžadovat složitou operaci a může mít nevratné následky! Tedy ČLOVĚK SÁM TENTO IMPLANTÁT NIKDY NEBUDE MOCI ODSTRANIT… Toto se teď nazývá „TECHNICKÉ OVLÁDÁNÍ“ ČLOVĚKA.

V poslední době byli lidští dobrovolníci s Parkinsonem používáni jako pokusní králíci pro tyto ohavné experimenty. To všechno pod záminkou „humanismu“, s cílem „léčby těchto pacientů“ nebo „zlepšení jejich denního života“. … Ale nezapomínejme, že DARPA je vojenská instituce pro obranu, takže tyto projekty nejsou zaměřeny na humanismus nebo na dobro lidí, jak bychom si mohli naivně myslet pod vlivem jejich propagandy! Zkuste si dát tato slova (Brain Machine Interface Program) do vyhledávače a najdete stránky, které píší o tomto strašném programu.

Existují i další neurální a mozkové čipy. Vzpomeňme například systém Braingate vytvořený společností Cyberkinetics (srov. http://www.cyberkineticsinc.com/) nebo velmi nebezpečný čip MMEA (Multiple Micro Electrode Array – viz http://philadelphians.50megs.com/MMEA.html).

Tyto hyper-nebezpečné mozkové čipy, jejichž pomocí je možné ovládat chování, emoce a jednání lidí s implantovaným čipem, jsou záludně prezentovány jako něco banálního a ve sdělovacích prostředcích jsou propagovány jako způsob „léčby“ nebo prostředek k získání různých výhod nebo dokonce „nových schopností“ jako např. telepatie (viz http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-1210750/The-telepathy-chip-lets-control-computers-using-power-thought.html). Jde o oživení nacistické teorie o nadčlověku, kterou propagují transhumanisté, šílení vědci, kteří pomocí techniky chtějí dělat fyzické úpravy a přetvořit se v  „postčlověka“, neboli supermana, nebo dokonce dosáhnout „nesmrtelnosti“!

ROK 2020 BYL URČEN JAKO KONEČNÝ TERMÍN, KDY MAJÍ BÝT ČIPY ZAVEDENY, včetně mozkových čipů. Mezi propagujícími společnostmi je i neslavná společnost Intel (srov. http://www.computerworld.com/s/article/print/9141180/Intel_Chips_in_brains_will_control_computers_by_2020?taxonomyName=Development&taxonomyId=11)! Postup je již dobře známý: nalákat naivní lidi tím, že se bude mluvit jen o praktických účelech a výhodách mozkových čipů, přičemž se „opomenou“ jejich nebezpečné a drastické stránky. Na to, abychom reagovali a vyhnuli se nejhoršímu, nám zbývá už jen pár let!

Pro ty, kdo se chtějí dozvědět více o „brain machine interface program“ a o čipu MMEA, doporučuji fundovaný text (4 části): http://www.angelfire.com/d20/philadelphians/MMEA.html.

Čip v mozku, který z tebe udělá otroka a který už nebudeš moci odstranit… Chceš?

Jak fungují mozkové čipy

Obecný princip je poměrně jednoduchý: člověk podstoupí neurochirurgickou operaci (těžká a choulostivá operace). Během operace je člověku implantován do mozkové kůry a povrchu mozku čip. Čip obsahuje řadu mikroelektrod. Tento čip je obvykle čtvercový. Je jen několik málo milimetrů široký, je umístěn na mozek a obsahuje řadu mini „hrotů“, které jsou zasunuty do mozkové kůry (viz níže).

Z čipu vychází elektrický vodič a je připojen k bezdrátovému vysílači a přijímači (Wi-Fi nebo Bluetooth). Viz obrázek níže.

Mozkový čip: znak uvnitř čela

Vysílač-přijímač je zabudován do lebky z obou stran (zvenčí A TAKÉ zevnitř). Vysílá pokyny zevnitř – ve formě vln – A TAKÉ PŘIJÍMÁ POKYNY ZVENČÍ – funguje tedy obousměrně). Malá poznámka: „bezdrátové“ systémy jsou škodlivé pro zdraví, což obzvlášť platí pro Wi-Fi a Bluetooth (viz např. http://www.next-up.org/France/Wifi.php#1).

Očipovaný jedinec může z mozku vysílat pokyny: čip pokyn zaznamená a drátem ho vysílá do vysílače-přijímače, který pak přenáší vlny ven. ALE OKOLÍ TAKÉ MŮŽE VYSÍLAT VLNY DO PŘIJÍMAČE. TYTO VLNY PAK ELEKTRICKÝM DRÁTEM DOCHÁZEJÍ DO ČIPU UMÍSTĚNÉHO V MOZKU A TENTO ČIP AKTIVUJÍ! TO UMOŽŇUJE VYSÍLAT INFORMACE, KTERÉ V ZÁVISLOSTI OD TOHO, KDE JE ČIP IMPLANTOVÁN, MOHOU PŮSOBIT ZÁCHVATY, RŮZNÉ POHYBY, VIZUÁLNÍ NEBO ZVUKOVÉ HALUCINACE, ZVÝŠENÍ NEBO SNÍŽENÍ PRODUKCE HORMONŮ – COŽ MÁ VLIV NA CHOVÁNÍ – NEBO DOKONCE AKTIVOVAT CENTRUM BOLESTI V MOZKU (= mučení)! A NEJHORŠÍ je, že proti těmto pokynům zvenčí není možné bojovat! Naše vůle proti nim nic nezmůže: pokyny přicházejí a jsou přenášeny v nezastavitelném mechanickém a fyzickém procesu, který aktivuje lidský mozek!
Přes všechna tato nebezpečí propaganda pokračuje. Pravdou je, že v USA je centrum zaměřené na PROPAGACI NEURÁLNÍCH A MOZKOVÝCH IMPLANTÁTŮ, které má dokonce svou webovou stránku: http://sitemaker.umich.edu/cnct/home.

Možná si myslíte, že v Evropě jsme v bezpečí, pokud jde o tyto mozkové čipy… ale to je velký omyl. V PAŘÍŽI PROBÍHÁ VÝSTAVBA „ÚSTAVU NEUROCHIRURGIE“ při nemocnici La Pitié-Salpêtrière. Mimo jiné bude sloužit pro implantaci prvních mozkových čipů a k ZAVEDENÍ „BRAIN MACHINE INTERFACE PROGRAM“ – – srov. http://afp.google.com/article/ALeqM5gX1qxrzy70JHDPFlwdZqyxE1ZEWw! KONCEM ROKU 2008 BYL PODLE INFORMACÍ MOZKOVÝ ČIP IMPLANTOVÁN 16 PACIENTŮM S OBSEDANTNĚ KOMPULZIVNÍ PORUCHOU V RŮZNÝCH NEMOCNICÍCH VE FRANCII z tzv. „lékařských“ důvodů  (srov. https://secure.gn.apc.org/members/www.bilderberg.org/phpBB2/viewtopic.php?p=9436)!

Nakonec ti z vás, kteří se ještě vždycky domnívají, že tato vážná věc, o které zde mluvíme, je jenom „chiméra“ či „konspirační teorie“, ať otevřou oči. Režisér Aaron Russo v jednom interview přiznal, že z rozhovoru s Nicholasem Rockefellerem (člen světové „elity“) se dozvěděl, že konečným cílem této „elity“ je, aby světová populace byla naprosto kontrolována, očipována a také zmenšena o 50 % (http://www.prisonplanet.com/articles/january2007/290107rockefellergoal.htm)! Toto je velmi vážné varování, které nelze zlehčovat…

A pokud vám to pořád není jasné, podáváme tvrzení Jose Delgada (šílený vědec, něco mezi Frankensteinem a Mengelem), který vytvořil mozkový čip pro lidi s názvem „stimoceiver“ – implantabilní zařízení používané k přímé komunikaci s mozkem):

„Potřebujeme program psycho-chirurgie k politické kontrole naší společnosti. ÚČELEM JE FYZICKÁ KONTROLA MYSLI. KDOKOLIV SE ODCHÝLÍ OD DANÝCH NOREM, MŮŽE BÝT CHIRURGICKY ZMRZAČEN. … Jedinec si může myslet, že tou nejdůležitější skutečností je jeho vlastní existence, ale to je pouze jeho osobní názor. To postrádá jakékoliv historické opodstatnění. ČLOVĚK NEMÁ PRÁVO ROZVÍJET SVÉ VLASTNÍ MYŠLENÍ. Tento způsob liberální orientace má velkou přitažlivost. MUSÍME ELEKTRONICKÝM ZPŮSOBEM OVLÁDAT LIDSKÝ MOZEK. JEDNOHO DNE BUDOU ARMÁDY A GENERÁLOVÉ OVLÁDÁNI ELEKTRICKOU STIMULACÍ MOZKU.“

Toto jsou citace z poznámek J. Delgada, které vyšly 24. února 1974 ve vydání Congressional Record, No. 262E, Vol. 118. Démonské úmysly, které zde otevřeně přiznává, jsou: kontrola lidské mysli a kontrola populace.

Stojí za zmínku, že José Delgado je také autorem knihy Fyzická kontrola mysli – Směrem ke psychocivilizované společnosti (viz odkaz na prameny v 10. kapitole). V této knize Delgado sdílí svá zjištění o účincích mozkových čipů ve zvířatech a také… v lidech! Delgado píše, že totální biologická kontrola lidí je možná, že člověk není schopný odporovat pokynům vysílaným do mozkového čipu (i když to vůlí chce!) a že skrze mozkové čipy může být manipulován jako loutka. Tento výzkum J. Delgada proběhl před více než 40 lety a bohužel inspiroval další generace šílených vědců.

Kromě toho byl dokázán Delgadův vztah k diktátorství, protože sloužil španělskému diktátoru Francovi (srov. http://fr.wikipedia.org/wiki/Jose_Delgado).

Doktor José Delgado dával lidem implantáty do mozku již před více než 40 lety

Lidé čipováni proti své vůli a týráni na dálku

Začaly se objevovat první zprávy o čipování lidí bez jejich vědomí a proti jejich vůli. V některých případech šlo dokonce o mozkové čipy!

Známý je například případ Jamese Walberta, amerického občana města Wichita (Kansas), kterému byl tajně a proti jeho vůli implantován čip do mozku a který pak vyhrál soud v USA. Tento muž byl týrán na dálku skrze implantáty RFID (tyto čipy byly tedy použity jako ZBRANĚ!), byly mu vysílány elektrické šoky a elektronické tóny.

Lékařské důkazy o čipování v případě Walberta byly předloženy soudu.

30. prosince 2008 soud v Sedgwick County, Kansas, rozhodl ve Walbertův prospěch a vydal ochranné nařízení, první svého druhu. Navzdory tomuto nařízení zbabělí anonymní mučitelé nadále útočili na Walberta a na dálku ho skrze implantáty trýznili!

Ale případ Jamese Walberta není ojedinělý! Tisíce “vyhlédnutých lidí”, včetně žen, nevinných dětí a mužů, jsou tajně pronásledovány skrze tento typ implantátu! A co je ještě horší: někteří lékaři, psychologové a zubaři měli účast na tomto zločinu proti lidstvu, když tajně dávali implantáty mužům, ženám a dětem například během operací nebo dentálních zákroků, zneužívajíc anestézii.

Bližší informace možno najít na webových stránkách Examiner.com (viz http://www.examiner.com/) jako i v aktuálním 4dílném článku – zde jsou odkazy:

http://www.examiner.com/article/secretly-forced-brain-implants-pt-1-explosive-court-case

http://www.examiner.com/article/secretly-forced-brain-implant-pt-ii-mri-scan-image-and-reports-of-target-james-walbert

http://www.examiner.com/article/secretly-forced-brain-implants-pt-iii-ex-ss-fbi-contractor-defends-targets

http://www.examiner.com/article/secretly-forced-brain-implants-pt-iv-intel-expert-on-the-doctors-children-military-research

Deborah Dupre, americká žurnalistka a ochránkyně lidských práv, je jednou z těch, kteří odsoudili týraní „vyhlédnutých jedinců“. Více informací na toto téma najdete na:

http://www.deborahdupre.com/targetedindividuals.html.

Jednu věc bych chtěl obzvlášť zdůraznit: IMPLANTOVANÉ ČIPY (VČETNĚ MOZKOVÝCH ČIPŮ) JSOU PRO NAŠI SPOLEČNOST BODEM NENÁVRATNA STEJNĚ JAKO I JINÉ TECHNIKY, KTERÉ OVLÁDAJÍ MYŠLENÍ A CHOVÁNÍ JEDINCE. TOTÁLNÍ BIOLOGICKÁ KONTROLA, KTEROU UMOŽŇUJÍ, A S NÍ SPOJENÉ TÝRANÍ V PODSTATĚ LIKVIDUJÍ JAKOUKOLI MOŽNOST DEMOKRACIE.

Přestože tento druh zločinu proti lidstvu je veřejně známý a zdokumentovaný, zákaz jeho medializace nebo jakékoliv osvěty přetrvává. Tedy očividně jenom hlas LIDU může dosáhnout zavrhnutí tohoto zločinného systému.

Přibližme si teď nebezpečí podkožních čipů…

Čipové implantáty jsou bodem nenávratna a zárukou totalitní budoucnosti…
Back To Top