skip to Main Content

5. SKUTEČNÁ NEBEZPEČÍ PODKOŽNÍHO MIKROČIPU

Extrémní nebezpečí neurálních a mozkových čipů je očividné. Vraťme se teď k podkožním čipům.

Tato nová technika obnáší několikanásobné riziko:

 

A) Ohrožení soukromí

Jak jsme již viděli, mikročipové implantáty obsahují četná data a některá z nich jsou velmi osobní (rodinná genealogie, informace o daňovém přiznání, trestní rejstřík…). Použití takového mikročipu může být vážným porušením práva na soukromý život.

V současné době ani policisté nemají tolik detailních informací o jednotlivcích! Vlastně bychom museli posbírat informace od policie, bankovní informace, informace z ministerstva financí, ze soudů, magistrátů, od lékařů i orgánů sociálního zabezpečení, abychom měli tak precizní a komplexní informace, jako je tomu v případě jejich zkoncentrování na mikročipu!

B) Ohrožení svobody a lidských práv; nebezpečí sledování, stopování a pronásledování

Vzhledem k současným výkonům družic (nejsilnější mohou z vesmíru pročíst text v časopisu, který čteme) a lokalizačních systémů (GPS), se můžeme obávat, že mikročipy budou používány, aby nás špehovaly při nejnepatrnější činnosti. Můžeme být nejen lokalizováni a přesně vystopováni, ale dokonce můžeme být v jakémkoli momentu i filmováni. To je samozřejmě zásah do nejzákladnějšího práva a jde o čistou špionáž. Skutečně se můžeme třást, když si pomyslíme, jakým způsobem může „někdo“ implantát použít. Svoboda shromažďování, svoboda slova nebo dokonce svoboda volby jsou v ohrožení! Jinými slovy, díky moci zastrašování mikročipové implantáty otevírají královskou cestu „Velkému Bratrovi“ nebo jakékoliv jiné zlovolné moci!

 

C) Ohrožení zdraví

Samozřejmě jsou zde i obrovská rizika pro zdraví: První je riziko porušení mikročipu uvnitř organizmu, i když je tato možnost mizivá, což způsobí bolestivou a hnisavou ránu kvůli lithiu, které je obsaženo v baterii, jak jsme už zmínili. Také je zde riziko, že si bude někdo zahrávat s hormony v lidském těle (např. k zastavení produkce hypofýzy, což může být SMRTELNÉ!). A dále, vzhledem k tomu, že vlnění, které mikročip vysílá, má přímý vliv na organismus a na chování, dovedete si představit, jakou zkázu může tento implantát způsobit fyzickému a psychickému zdraví jedince!

Toto je dokázáno: Vyšlo několik článků, podle nichž vlny šířené technologií RFID mohou narušovat řetězec DNA uvnitř buněk (srov. http://www.next-up.org/pdf/ReuterRadioFrequencyEnergyShownToHarmDNA20122004InterviewVideoPrAdlkofer.pdf), což může mít SMRTELNÉ následky a způsobit řadu nemocí, mimo jiné i brzkou demenci nebo rakovinu!

Čipový implantát RFID může způsobit RAKOVINU: dokazují to vědecké studie (obsažené v publikaci organizace CASPIAN na http://www.antichips.com/cancer/albrecht-microchip-cancer-full-paper.pdf)! Americký vynálezce Boy Boyce dostal rakovinu poté, co mu byl implantován verichip (srov. http://pesn.com/2009/11/28/9501591_Bob_Boyce_cancer_by_Verichip/ http://pesn.com/2009/12/16/9501595_another_chip_in_Boyce_shoulder/). Tedy fakt, že tyto čipy ohrožují vaše zdraví, je jasně dokázán!

Zpráva o verichipu uveřejněná FDA (Úřad pro kontrolu potravin a léčiv) potvrdila zdravotní rizika podkožního mikročipu.

Tato rizika jsou: „nežádoucí reakce tkání“ (= riziko vzniku nádoru), přesun implantovaného transpondéru (tj. vysílače/přijímače), selhání implantovaného transpondéru, elektromagnetické rušení, elektrické nebezpečí, inkompatibilita s magnetickou rezonancí (MRI) a poranění jehlou. Co se týče magnetické rezonance (MRI), elektrický proud procházející vodivým kovovým implantátem může „pacientovi způsobit těžké popáleniny“.

Podkožní čip RFID: znak v pravé ruce…

 

D) Ohrožení myšlení: potlačování svobodné vůle a demokracie

Je zde ale něco mnohem horšího. Nebuďme naivní: není to jen tak pro nic za nic, že CIA a významní členové vlády, kteří byli také zapojeni do kontroly armády, nechali provést výzkum kontroly mysli a chování na bázi vlnění za účelem kontroly lidských bytostí!

Tyto čipy jsou přijímače a vysílače radiofrekvenčních vln nebo mikrovln (mikrovlny a radiofrekvenční vlnění jsou stejnými typy elektromagnetické energie, frekvence RFW je 100 kHz – 300 MHz a mikrovlnová frekvence je 300 MHz – 300 GHz).

(viz http://www.inchem.org/documents/ehc/ehc/ehc016.htm#PartNumber:11)

Víme, že vlny vysílané na určité frekvenci a během určité doby, mohou stimulovat některé mozkové struktury a mohou spustit nebo zastavit sekreci hormonů (viz http://www.halexandria.org/dward078.htm).

Mikrovlny „způsobují narušení a zastavení produkce hormonů a také narušují hladinu hormonů u mužů a žen“. Také způsobují „náhlé poruchy alfa, theta a delta vzorových signálů mozkových vln u osob vystavených působení mikrovlnových polí“. Narušení vzorů mozkových vln vede k „negativním psychologickým efektům“ jako „ztráta paměti, ztráta schopnosti se soustředit, potlačení emocionálního prahu, zpomalení rozumových procesů a narušení spánku“.

Dr. José Delgado, který se smutně proslavil vynálezem prvních mozkových čipů (zejména mozkového čipu „stimoceiver“), potvrdil vážný vliv RADIOFREKVENČNÍCH vln na neurotransmitery, které produkují hormony (a pamatujme, že RFID čipy, včetně podkožních čipů, jsou čipy identifikační na bázi rádiové frekvence!).

José Delgado prohlásil:

http://en.wikipedia.org/wiki/Dr_Jos%C3%A9_Manuel_Rodriguez_Delgado

„Mozkové vysílače mohou zůstat v hlavě člověka na celý život. Energie k aktivaci mozkového vysílače je přenášena RADIOFREKVENČNÍ cestou.“

(Zdroj: Cannon; Delgado, J.M.R., Intracerebral Radio Stimulation and Recording in Completely Free Patients, Schwitzgebel & Schwitzgebel (vydav.)).

Pokud tedy radiové frekvence mají vliv na neurotransmitery a neurotransmitery zase přímý vliv na produkci nebo zastavení produkce hormonů, můžeme například prostřednictvím podkožních RFID čipů ovlivnit produkci adrenalinu, což způsobí, že člověk bude více či méně agresivní nebo více či méně úzkostlivý atd.

TO ZNAMENÁ, ŽE OVLÁDÁNÍ LIDSKÉHO CHOVÁNÍ JE MOŽNÁ PROSTŘEDNICTVÍM SPOLUPRÁCE PODKOŽNÍCH ČIPŮ, DRUŽIC A SYSTÉMU RELÉOVÝCH ANTÉN!

Jinými slovy, podkožní mikročip se jinak nazývá zařízení pro „kontrolu a ovládání mysli“ a představuje závažnou hrozbu potlačováním svobody vůle a myšlení!

Že je tomu skutečně tak, potvrdil i belgický liberální poslanec a neurochirurg Jacques BROTCHI, když navrhoval dva způsoby, jak KONTROLOVAT A OVLÁDAT CHOVÁNÍ pedofilů, a sice: „chemickou kastraci“ (= injekční aplikace látek na snížení produkce hormonů) nebo… PODKOŽNÍ MIKROČIP!
JE TŘEBA SI UVĚDOMIT, ŽE JAKMILE TENTO FYZICKÝ PROSTŘEDEK (PODKOŽNÍ, NEURÁLNÍ NEBO MOZKOVÝ ČIPOVÝ IMPLANTÁT) UMOŽNÍ POTLAČENÍ SVOBODNÉ VŮLE, DOSTÁVÁME SE DO BODU NENÁVRATNA. Očipovaní lidé už nejsou sami sebou a pomocí techniky jimi můžou na dálku manipulovat ti, kdo mají moc.
Takový systém, když už se stane univerzálním a/nebo rozšířeným, totálně likviduje demokracii, neboť očipovaní jedinci jsou plně manipulováni (= totální biologická kontrola). Toto vede k nastolení TECHNOLOGICKÉ TYRANIE ve společnosti…

Proto se také tato studie nazývá „Mikročipové implantáty: extrémní nebezpečí pro lidstvo“!

 

E) Nebezpečí z hlediska kontroly porodnosti

Stejné prostředky, které se používají ke kontrole a ovládání mysli (mikročipy, vlnění určité frekvence, družice, systém GPS, základny a antény), mohou být také použity ke kontrole porodnosti!

Pokud je možné stimulovat nebo zastavit hormonální produkci, je také možné zastavit produkci estrogenu u žen a tedy způsobit i předčasnou menopauzu! Můžeme si představit strašné následky, které může s sebou přinést taková aplikace podkožního mikročipu, když se dostane do rukou bezcitné vlády (což je pravděpodobné, protože podle tvrzení Sanderse „cílem světových mocností je zredukovat populaci o 90 % – tedy na množství, které je podle nich lehčí kontrolovat a ovládat“).

 

F) Nebezpečí použití čipu jako smrtelné zbraně

Hormony jsou pro lidské tělo ŽIVOTNĚ DŮLEŽITÉ. Potlačení produkce některých hormonů může mít vážný nebo dokonce SMRTÍCÍ fyziologický dopad.

Můžeme se pak jenom ptát: Co by se stalo, kdyby „někdo“ začal skrze mikročip, který vysílá, ale i přijímá vlnové signály, vysílat nějaké vlnové signály o přesných frekvencích, aby vědomě měnil chování lidí, nebo dokonce, aby to použil jako zbraň ke zničení zdraví vyhlédnutých jedinců?

A co by se stalo, pokud by došlo k masovému očipování populace na celém světě (a to se už děje, jak čteme ve 3. kapitole)?

Odpověď je jednoduchá: Dostali bychom mikročip, který by byl ZBRANÍ, a nastala by světová diktatura, jejíž případní oponenti by byli lehce zničeni, a to ve všech ohledech!

Co se týče svobody myšlení a vůle – ta by také brzo vymizela! „Velký bratr“ by vlastnil velkou armádu lidských otroků zbavených jakékoliv vůle a zotročených zhoubným mikročipem!

Ještě v roku 2009 SE SAUDŠTÍ ARABOVÉ POKUSILI V NĚMECKU PATENTOVAT PODKOŽNÍ ČIP, KTERÝ OBSAHOVAL I DÁVKU KYANIDU – smrtelného jedu (srov. http://www.pointdebasculecanada.ca/breve/2038-allemagne-refus-de-breveter-une-invention-saoudienne-puces-sous-cutanees-pouvant-liberer-du-cyanure-par-telecommande.php anebo http://www.mediafire.com/?zwxrjnjqw3n)! Naštěstí to bylo zamítnuto, i když teď je možno očekávat, že tito zločinci se budou pokoušet patentovat jejich ďábelský vynález někde jinde… Vidíme však, že ČIPOVÉ IMPLANTÁTY SE DNES POUŽÍVAJÍ JAKO SMRTÍCÍ ZBRAŇ K LIKVIDOVÁNÍ LIDI NA PŘÍKAZ SHORA!

 

Závěr

Po všech těchto informacích už není pochyb o tom, že PODKOŽNÍ MIKROČIP JE ZNESVOBODŇUJÍCÍ ZBRANÍ K ZOTROČENÍ NÁRODŮ I JEDNOTLIVCŮ. JE TAKÉ VÝSLEDKEM SVĚTOVÉ KONSPIRACE A TAJNÝCH PROJEKTŮ, KTERÉ SE NA LIDSTVO PŘIPRAVOVALY VÍCE NEŽ 35 LET!!!
Samozřejmě mikročipový implantát ještě není všude, snahy o jeho zavedení jsou zatím jenom v USA a Mexiku. Ale netýká se to jen jich, týká se to nás VŠECH…
Teď je čas, abychom povstali a REAGOVALI, dříve než bude mikročip ZAVEDEN u nás! A k tomu dojde velmi brzy, protože mikročipy se už šíří po celém světě a nabývají takovou „přesvědčující sílu“, že už jen máloco bude možno použít k jejich zastavení, POKUD NEBUDEME REAGOVAT HNED!

„Žijeme přece v demokracii, nikdo nám nemůže vnutit mikročip!“ Ano, ale možná jste zapomněli na jednu věc: Některé organizace a ochránci soukromí protestovali proti mikročipu „Digital Angel“. Avšak společnost Applied Digital Solutions smetla jejich argumenty. „Očekávané výhody jsou důležitější než obavy o soukromí“, prohlásil Richard Sullivan, ex-ředitel společnosti Applied Digital Solutions. Jak úžasná „morálka“, nezdá se vám? Tedy vidíte, že kapitalistické a ultraliberální diktátorství triumfuje!

Po tzv. „teroristických“ útocích 9. září 2001 Spojené státy odhlasovaly několik „protiteroristických“ zákonů pod názvem „Patriot Act“, které umožňují vládě obejít americkou ústavu (která zaručuje základní práva a svobody občana, jako je svoboda tisku, svoboda projevu, svoboda myšlení, svoboda shromažďování…). Takže Patriot Act je dvousečnou zbraní, která může ničit nebo potlačovat práva a svobody Američanů!

Víte však, že USA nejsou jediné, které mají výjimečné antiteroristické zákony? Ve Francii je zákon Perben, který, co se týče rizik a pojetí, je „dvojčetem“ vlasteneckého zákona Ameriky. V Belgii byly v červenci 2002 a 19. prosince 2003 přijaty zákony, které jsou také kopiemi Patriot Act. Evropské „protiteroristické“ zákony, které byly přijaty koncem roku 2005, umožňují uchovávaní telefonních, internetových a emailových údajů, což je přímý útok na soukromí člověka. V Kanadě už je podobný projekt na cestě! To znamená, že i jiné země (včetně našich evropských) zdědily tyto výjimečné zákony, které představují stejná nebezpečí jako Patriot Act. Všechny tyto země tím ztrácejí charakter demokratického státu!

Tyto zákony představují REÁLNÉ nebezpečí totality ve všech těchto zemích. A v pseudo-demokratickém totalitním státě bude použití mikročipů také totalitní!

Navíc, velcí byznysmeni, kteří usilují o prodej podkožního mikročipu pro lidi, nejsou němí! My jsme si řekli o smrtelných nebezpečích tohoto mikročipového implantátu, ale oni vám o něm budou hovořit nasládlým hlasem, s „dobrými“ úmysly (ale víme, že peklo je dlážděno dobrými úmysly) a budou vám o něm říkat jen to nejlepší!

Slovo na závěr pro rozumné: Společnost ADS ve svém projektu nikdy neskrývala fakt, že její mikročip bude kromě jiného použit k VYTVOŘENÍ DOKONALÉHO, ABSOLUTNÍHO A NESELHÁVAJÍCÍHO MODELU ČLOVĚKA. Teď už to víte a byli jste varováni!

SKUTEČNĚ chcete přijmout NĚCO TAKOVÉHO!?

Back To Top