skip to Main Content

9. ZÁVĚR + 10. PRAMENY A ODKAZY

9. Závěr

Tato studie má za cíl informovat o skutečných nebezpečích, která masmédia zamlčují anebo informace překrucují. Má tě povzbudit, abys i ty informoval co nejvíce lidí o nebezpečí, které je už přede dveřmi a abys POVSTAL proti tomu, co proti nám už zosnovali některé světové organizace …

Zdá se ti realita příliš temná? Dobře, ale temnota není překážkou, abychom něco dělali. My jsme každého dne tvůrci osudu světa a zločinný systém, který je pro nás připraven, nebude moci uspět, pokud se lidé na celém světě vzepřou. Avšak musíme změnit své postoje a reagovat! Musíme mít odvahu zříci se svého pohodlíčka a projevit svůj nesouhlas. Navíc, musíme být informováni, ale zároveň musíme být prozíraví a podávané informace systematicky prověřovat (nezapomínejme, že masmédia jsou v područí vlády a součástí velkých nadnárodních organizací, které jsou kořenem problému, takže většinou podávají falešné nebo překroucené informace).

Jestliže se tvé srdce a mysl zachvěly či procitly při čtení této studie, pak prosím pokračuj v tomto misijním úkolu a informuj své přátele, svou rodinu a své kolegy nebo rozšiřuj tyto informace v největší možné míře skrze masmédia (v angličtině nebo jiném jazyce, neboť to musí slyšet všichni, celý svět to musí vědět a reagovat).

Světové katastrofě se můžeme vyhnout pouze tehdy, když všichni povstaneme proti plánům určité skupiny choromyslných lidí. Na druhé straně je mnoho dobrých knih a webových stránek (některé z nich jsou uvedeny v následujícím seznamu odkazů), které podávají doplňující informace. V případě pochybností ohledně faktů uvedených v této studii, ti tyto prameny pomohou přesvědčit se o pravdě.

Nezapomeň: Během II. světové války se těch pár lidí, kteří věděli o existenci táborů smrti nebo kterým se podařilo z těchto táborů uprchnout, snažilo upozornit veřejnost. Avšak jen málo lidí jim věřilo. Většina nemohla uvěřit, že lidé mohou být až tak krutí, že by se mohli dopouštět tak strašných věcí. A když tábory byly na konci války otevřeny, lidé byli zhrozeni.

Také nezapomeň: Nacisté a jejich nelidský systém se mohli ujmout vlády díky TICHÉMU SOUHLASU německých obyvatel! Pokud lidstvo zůstane lhostejné a bude jen krčit rameny nebo se nechá zmanipulovat propagandou sdělovacích prostředků, které nabízejí mikročip jako „zázračný výrobek“, můžeme si být JISTI, že mikročipový implantát se rozšíří a stane se univerzálním se všemi smutnými důsledky, které to s sebou nese, a že nastoupí světová diktatura!

Tato studie byla napsána s jediným cílem: varovat tě, abychom mohli uniknout strašné budoucnosti, a abys odmítl ten ďábelský mikročipový implantát!

MUSÍME POVSTAT A ŽÁDAT, ABY ČIPOVÉ (A NANOČIPOVÉ) IMPLANTÁTY BYLY DEFINITIVNĚ ZAKÁZÁNY A PROHLÁŠENY ZA NEZÁKONNÉ!

A prosím, nezakrývejte oči před pravdou: Naše země NEJSOU zaštítěny před touto pohromou. Některá setkání, kterých se Dr. Sanders účastnil a která se týkala „celosvětové vlády a měny“, se konala v Bruselu a Lucemburku, v samém srdci kdysi tak „čisté a čestné“ Evropy, kterou už zasáhla tato pohroma čipového implantátu!

Ať se stane cokoli, jestliže vám nebo vašim dětem bude někdo nabízet nebo vnucovat, abyste přijali mikročipový implantát, víte, co máte odpovědět! I KDYBY VÁS TO MĚLO STÁT COKOLIV, řekněte NE vašemu zotročení a zotročení budoucích generací, NE jednotnému myšlení a záhubě vaší nesmrtelné duše, NE znamení šelmy! ODMÍTNĚTE TUTO OHAVNOST MIKROČIPOVÉHO IMPLANTÁTU!

Řekni NE podkožním mikročipům!

Řekni NE mikročipovým implantátům!

 

10. Prameny a odkazy

 

1) V angličtině:

A) Webové stránky:

http://trumpetministries.net/ (webová stránka Carla W. Sanderse, kde jsou vysvětlena nebezpečí čipových implantátů, včetně ovládání a kontroly mysli)

http://www.angelfire.com/d20/philadelphians/MMEA.html (křesťanská webová stránka, která popisuje děsivá nebezpečí mozkového čipu M.M.E.A. – Multiple Micro Electrode Array – včetně nebezpečí ovládání těla a mysli)

http://www.antichips.com/ (webová stránka aktivistů, kteří bojují proti podkožním čipům – obsahuje 52stránkový článek s důkazy o tom, že podkožní čipy mohou vyvolat rakovinu)

http://vkpatriarhat.org/en/ (webová stránka Byzantského katolického patriarchátu, který označil RFID čipy a čipové implantáty za znamení šelmy)

http://www.nocards.org/ (webová stránka amerického sdružení ochrany spotřebitelů CASPIAN)

http://www.spychips.com/ (webová stránka proti RFID, autorkami jsou Katherine Albrecht a Liz Mc Intyre)

http://www.veriteqcorp.com/index.html (webová stránka nechvalně známé společnosti VeriTeQ, která obchoduje s podkožními čipovými implantáty)

http://www.trovan.com (webová stránka evropské společnosti Trovan, která se rovněž zabývá obchodem s podkožními čipy)

http://www.prisonplanet.com (známá webová stránka Alexe Jonese; tvrdě odmítá program nového světového řádu a totalitní a znesvobodňující technologie)

http://amsterdam.nettime.org/Lists-Archives/nettime-bold-0111/msg00237.html

 

B) Knihy:

– Katherine Albrecht & Liz Mc Intyre, Spychips, How major corporations and government plan to track your every purchase and watch your every move (Špionské čipy: Jak velké firmy a vláda plánují sledovat každou vaši koupi a každý váš pohyb), Thomas Nelson, 2005, 288 stran, ISBN-10: 1595550208 ; ISBN-13: 978-1595550200.  (Jedna z nejlepších informačních příruček o čipech, oceněna «Lysander Spooner Award» za přínos do literatury svobody. To si musíte přečíst!).

– Katherine Albrecht & Liz Mc Intyre, The Spychips Threat: Why Christians Should Resist RFID and Electronic Surveillance (Hrozba špionských čipů: Proč by se křesťané měli vzepřít RFID a elektronickému dohledu), Thomas Nelson, 2006, 288 stran, ISBN-10: 1595550216 ; ISBN-13: 978-1595550217. (Nejnovější verze knihy Spychips, varující zejména křesťany před strašným nebezpečím RFID a podkožních čipů).

– Jose M. R. Delgado, Physical Control of the Mind – Toward a Psychocivilized Society (Fyzická kontrola mysli – Směrem ke psychocivilizované společnosti), Harper & Row, 1969, 281 stran, ISBN-10: 0060110163 ; ISBN-13: 978-0060110161 (srov. http://www.freedomfchs.com/pcofthemindbydrjosed.pdf a http://www.mediafire.com/view/?phq9v7qp1cadkdc ).

 

2) Ve francouzštině:

A) Webové stránky:

http://www.piecesetmaindoeuvre.com/ (webová stránka francouzské kooperativy z Grenoble, Pièces et Main-d’œuvre, organizace bojující proti čipovým implantátům, RFID, nanotechnologiím, NBIC a jiným „nekrotechnologiím“ – tj. technologiím smrti!)

http://contrelepucage.free.fr/ (francouzská webová stránka proti čipování zvířat: prohlédněte si informace o tom, co se připravuje, i nejnovější zprávy!)

https://secure.gn.apc.org/members/www.bilderberg.org/phpBB2/viewforum.php?f=7 (francouzské fórum na Bilderberg.org shromažďuje informace proti čipům, novému světovému řádu, znesvobodňujícím technologiím… nepřehlédněte!)

http://catholiquedu.free.fr/revelation/paroissiales/MARQUE.htm (částečný francouzský překlad svědectví Carla W. Sanderse).

 

B) Knihy:

– Collectif Pièces et Main-d’œuvre, Terreur et Possession, Enquête sur la police des populations à l’ère technologique, Editions l’Echappée, 280 stran ; ISBN-13: 978-2915830-16-3. Viz:  http://www.lechappee.org/ . Kniha, kterou si určitě musíte přečíst – pomáhá porozumět, k čemu spěje nelidská totalitní technologie.

– Collectif Pièces et Main-d’œuvre, RFID : la police totale – Puces intelligentes et mouchardage électronique, Editions l’Echappée, 80 stran ; ISBN-13: 978-2-91583026-2. Viz: http://www.lechappee.org/ .

– Collectif Pièces et Main-d’œuvre, Nanotechnologies/Maxiservitudes, éditions L’Esprit Frappeur, 2006, 137 stran; ISBN-10: 2-84405-226-6. (Vynikající kniha, kterou si musíte přečíst, jen za 5 euro! Většinu textů je možné najít na stránkách francouzské kooperativy “Pièces et Main-d’œuvre”. Pro více informací o knize, viz: http://www.piecesetmaindoeuvre.com/spip.php?page=resume&id_article=53 . Tato kniha mluví o nebezpečích podkožních čipů, RFID a nanotechnologií.)

– Serge MONAST, Agence Internationale « Presse Libre Nord-Américaine », numéro spécial, volume 2, n° 4-8, avril-août 1994, 153 stran. (srov. http://fr.scribd.com/doc/32667260/Vaccins-Cristaux-Liquide-Serge-Monast a http://www.mediafire.com/view/?zyfton4cjmo). Toto speciální vydání obsahuje informace o čipových implantátech a vakcínách z tekutých krystalů.

 

POSLEDNÍ AKTUALIZACE/LAST UPDATE: KVĚTEN 2013.

Vic Flame.

Back To Top