skip to Main Content

9. ZÁVĚR + 10. PRAMENY A ODKAZY

9. Závěr Tato studie má za cíl informovat o skutečných nebezpečích, která masmédia zamlčují anebo informace překrucují. Má tě povzbudit, abys i ty informoval co nejvíce lidí o nebezpečí, které je už přede dveřmi a abys POVSTAL proti tomu, co…

Read More

8. TECHNOLOGIE KOMPLEMENTÁRNÍ S MIKROČIPOVÝMI IMPLANTÁTY

Nyní budeme hovořit, ne však úplně vyčerpávajícím způsobem, o některých existujících technologiích, které mohou být spojeny s čipovými implantáty, aby je „zdokonalily“ anebo zvýšily možnost manipulace a kontroly mysli, těla a chování. Mějte na paměti, že všechno, co je řečeno v této části studie, již existuje.…

Read More

7. DUCHOVNÍ NEBEZPEČÍ ČIPU – NA BIBLICKÉM ZÁKLADĚ

I když třeba nejste věřící, myslím, že tato kapitola bude pro vás velmi užitečná. Bible obsahuje mnoho důležitých poselství. V poslední části Bible, která se nazývá kniha Zjevení, její autor, sv. Jan, hovoří o tom, co mu bylo zjeveno ohledně posledních…

Read More

6. CO SE BUDE DĚLAT PRO TO, ABY LIDÉ PŘIJALI MIKROČIPY

Podkožní mikročip nám bude představen jako perfektní zařízení, takže jej budeme přijímat bez váhání. Ale nezapomeňte: pokud si necháte toto svinstvo implantovat do svého těla, bude konec vašemu svobodnému jednání, vašemu soukromí a svobodě. Zde je pár podlých argumentů, které byly…

Read More

5. SKUTEČNÁ NEBEZPEČÍ PODKOŽNÍHO MIKROČIPU

Extrémní nebezpečí neurálních a mozkových čipů je očividné. Vraťme se teď k podkožním čipům. Tato nová technika obnáší několikanásobné riziko:   A) Ohrožení soukromí Jak jsme již viděli, mikročipové implantáty obsahují četná data a některá z nich jsou velmi osobní (rodinná genealogie,…

Read More

3. SOUČASNÁ SITUACE (KVĚTEN 2013)

Čeho si můžeme povšimnout v současné době, kdy medicína používá mikrochirurgii a začíná používat malé „elektronické pilulky“, které snímají vnitřní prostřední našeho organismu (co se tohoto tématu týče, navštivte stránku http://www.givenimaging.com, kde dostanete informace o tzv. „pilulkové kameře“, „PillCam“), v době, kdy…

Read More

2. HISTORIE PODKOŽNÍCH MIKROČIPŮ

Podkožní mikročip není nějaký zbrusu nový vynález, pracovalo se na něm více než 40 let, jak ukazuje svědectví Dr. Carl W. Sanderse. Dr. Carl W. Sanders je inženýr elektroniky a vynálezce. Pracoval pro mnoho vládních organizací a společností, jako je IBM,…

Read More
Back To Top