skip to Main Content

2. HISTORIE PODKOŽNÍCH MIKROČIPŮ

Podkožní mikročip není nějaký zbrusu nový vynález, pracovalo se na něm více než 40 let, jak ukazuje svědectví Dr. Carl W. Sanderse.

Dr. Carl W. Sanders je inženýr elektroniky a vynálezce. Pracoval pro mnoho vládních organizací a společností, jako je IBM, General Electric, Honeywell a Teledyn. Během 32 let, kdy pracoval na biomedicínském poli, se zaměřoval na mikročipy.

V roce 1968 se zúčastnil výzkumného projektu vztahujícího se k „míšnímu mostu“, jehož cílem bylo vyléčit ženu, která měla velmi poškozenou páteř. Cílem bylo najít řešení, jak propojit motorické nervy atd. Tento projekt vedl k vytvoření mikročipu, který se automaticky dobíjí díky teplotním výkyvům lidského těla, což mu dává téměř neomezenou životnost. Proto je mikročip vybaven termoelektrickým dobíjecím obvodem a malou, opakovaně použitelnou, lithiovou baterií. Je zajímavé, že v té době se lithium hodně používalo, a to hlavně v NASA.

Lékař z Bostonského medicínského centra potvrdil Dr. Sandersovi, že v případě, že dojde k porušení mikročipu uvnitř lidského těla, lithium může způsobit velmi bolestivou hnisavou ránu. Ale navzdory tomuto nebezpečí bylo rozhodnuto používat v mikročipech lithiovou baterii.

Poté, co na tyto účely bylo vynaloženo 1,5 milionu dolarů, SE ZJISTILO, ŽE NA LIDSKÉM TĚLE JSOU DVĚ MÍSTA, KDE SE TEPLOTA MĚNÍ VELMI RYCHLE, A TO ČELO (PŘÍMO POD VLASOVOU ČÁROU) A HŘBET RUKY.
Z finančních důvodů (mikročip „nebyl dostatečně výnosný“) bylo těm, kteří byli za projekt zodpovědní, řečeno, že mají najít pro čip nové aplikace.
Protože bylo zaznamenáno, ŽE ZMĚNY FREKVENCE MIKROČIPU MAJÍ PŘÍMÝ VLIV NA CHOVÁNÍ PACIENTA, JAKMILE JE MIKROČIP DO TĚLA IMPLANTOVÁN, „kdosi“ výzkumníky přeorientoval na MOŽNOST MĚNIT LIDSKÉ CHOVÁNÍ POMOCÍ MIKROČIPU. Mikročip může vysílat signály stimulující různé části mozku. Bylo například možné zvýšit hladinu adrenalinu, který pak způsobil změnu chování.
Kromě toho podle objevů Carla Sanderse a jeho týmu, POMOCÍ ČIPU MŮŽE BÝT DOKONCE PROVÁDĚNA KONTROLA PORODNOSTI. Čip zastavuje produkci hormonů v oblasti hypofýzy, což způsobuje okamžitou menopauzu. Tento jev byl sledován v Indii a jiných částech světa. Podle Carla Sanderse je konečným cílem mocností, které vládnou světu, REDUKOVAT SVĚTOVOU POPULACI o 90%. Tedy na počet, který je podle nich jednodušší ovládat.
Během setkání s členy CIA a osobnostmi jako Henry Kissinger (bývalý americký státní sekretář, který podporuje nový světový řád a má více než pochybnou minulost z času prezidenta Nixona; osobně dohlížel na hlavní operace CIA a FBI a řídil vojenské důstojníky) se Carl Sanders dozvěděl, že k tomu, aby bylo možné POPULACI OVLÁDAT, je nejprve nutné ji IDENTIFIKOVAT.
Takže projekt se musel znovu přeorientovat a MIKROČIPŮM BYLA PŘIDÁNA SCHOPNOST ZAZNAMENÁVÁNÍ A OBNOVA DAT OBSAHUJÍCÍCH JMÉNO A TVÁŘ JEDNOTLIVCE, ČÍSLO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ (SPOLU S MEZINÁRODNÍMI KÓDY), OTISKY PRSTŮ, FYZICKÝ POPIS, RODINNOU GENEALOGII, ADRESU, ZAMĚSTNÁNÍ, ÚDAJE O DAŇOVÝCH PŘIZNÁNÍCH A ZDRAVOTNÍ DOKUMENTACI. K „obnově“ údajů může docházet díky zvláštnímu scanneru, který analyzuje a zpracovává data obsažená v mikročipu.
V této době Dr. Sanders pracoval pro společnost Lucent technologies. Pojmenoval podkožní mikročip pro člověka “#BT952000”. Během výzkumu a nastavování čipu “#BT952000 Sanders užíval počítač “Data-Net 30”. Tento počítač již měl 18bitové jméno rozdělené do 3 skupin po 6 bitech (6, 6, 6). Sanders (který v té době nebyl věřící a nevěnoval pozornost číslům a podobným věcem) také použil pro mikročip – čistě logicky a kvůli pohodlí – jméno odpovídající 18 bitům rozdělené do 3 skupin po 6 bitech (6, 6, 6). Potom si však Dr. Sanders uvědomil, že byl podveden a že se ve skutečnosti podílel na vytvoření strašného zařízení, které může být znamením šelmy popsaným ve Zjevení sv. Jana (viz kapitola 7 tohoto textu). Stal se pak věřícím a nyní jezdí po celém světě a varuje lidi před touto technologií.

 
Dva různé druhy scannerů určených pro čtení jedinečného čísla podkožního mikročipu pro člověka a propojení tohoto čísla s on-line databází. Na levé straně je ruční model, na pravé straně, „portálový“ model

Mezi svými složkami má mikročip vysílač/přijímač, který vysílá digitální signál založený na impulsech, který přenáší 85 datových prvků. Také v pravidelných intervalech vysílá digitální signál. Tento signál, používaný jako relé, vysílá důležité informace, které se případně mohou použít k LOKALIZACI osoby s implantovaným čipem prostřednictvím družic, základen na zemi a reléových antén. Takže nositel mikročipu se stává „živou anténou“, která může být prostřednictvím družice kdykoliv vypátrána!

Dr. Sanders se zúčastnil 17 setkání po celém světě, včetně Bruselu a Lucemburku, kde se o těchto věcech HOVOŘILO S CÍLEM ZAVEDENÍ JEDNÉ SVĚTOVÉ VLÁDY A JEDNÉ SVĚTOVÉ MĚNY.
(Než se začnete smát myšlence celosvětové měny, podívejte se například na vývoj v Evropě:národní měny byly nahrazeny nadnárodní měnou – eurem. V roce 2009 došlo k důležitému kroku, údajně s cílem „pomoci vyřešit globální ekonomickou krizi“, ale v masmédiích se o tom příliš nehovořilo: jedná se o PRVNÍ VÝROKY A KROKY SMĚŘUJÍCÍ K JEDNOTNÉ SVĚTOVÉ MĚNĚ! G20 a MMF diskutovali, že by SDR (SPECIAL DRAWING RIGHT – zvláštní práva čerpání) měly nahradit dolar jako globální rezervní měnu. Ostatní vůdci po celém světě se vyjádřili ve prospěch světové měny, AVŠAK DOSTATEČNĚ NEVYSVĚTLILI, CO PŘESNĚ BY TO MĚLO BÝT. ÚČASTNÍKŮM G8 BYLA PŘEDLOŽENA SVĚTOVÁ MĚNA S NÁZVEM „EURO DOLLAR  (viz http://www.futureworldcurrency.com/Documents.asp?DocumentAreaID=47&DocumentID=204). Organizace spojených národů (OSN) poté navrhla světovou měnu ve zlatě (ORO) a stříbře (UNO) (srov. http://beforeitsnews.com/alternative/2009/12/nwo-alert-global-currency-1763.html), měnu, která BY PRAVDĚPODOBNĚ BYLA BEZCENNÁ, ALE KTERÁ BY UMOŽNILA PŘECHOD K „NĚČEMU JINÉMU“. Tato měna byla potvrzena Světovou radou pro zlato. Co se týče vyjádření ve prospěch světové vlády, je jich příliš mnoho, abychom se zde mohli o všech zmínit. Sledujte zprávy a dočtete se nebo uslyšíte o mnoha hlavách států, které vyzývají k utvoření této světové vlády nebo Nového světového řádu.

Vědom si děsivých možností mikročipu, Carl Sanders se po dokončení projektu rozhodl pro prevenci, tedy varovat obyvatelstvo před NEBEZPEČÍMI, které s sebou nesou mikročipy. Tento mikročip díky své miniaturizaci – není větší než zrnko rýže – obsahuje 250 000 složek a může být implantován pod kůži hypodermickou stříkačkou za lokálního umrtvení.

Můžete navštívit stránky Dr. Carla Sanderse: http://trumpetministries.net/

Jedním z prvních identifikačních mikročipů byl TX1400L transpondér od firmy Destron (patenty USA 4730188 a 5041826), který byl původně určen pro zvířata, ale jeho prodejce uvedl, že „přestože byl tento transpondér navržen tak, aby byl implantován zvířatům, může být použit i pro jiné aplikace, které vyžadují identifikační tag“.

Dr. Daniel Man byl první, kdo v USA dostal patent na mikročipy pro lidi. Chtěl najít ztracené nebo unesené děti…

Jack Dunlap, podnikatel z Arizony, navrhoval systém KIDSCAN. Zařízení mělo sloužit k nalezení dětí, kterým byl implantován mikročip vysílající signály družicím. Tento systém díky Bohu nikdy nespatřil denní světlo. Ale nyní takové systémy existují, a dokonce i pro děti. O tom budeme hovořit v další části této studie.

Je třeba zdůraznit, že dětem VŽDY byla věnována zvláštní pozornost a často byly cílovou skupinou ve vývoji podkožních mikročipů pro lidi. Důvod tohoto zájmu o děti je popsán v kapitole 5 (bude vyvinuta velká snaha, aby lidé přijali mikročipové implantáty).

Implantovány pod kůži injekční stříkačkou a skrze lokální anestesii

Back To Top